ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σχετικά με το Project

Την ώρα που η Ελλάδα προσπαθεί να ανακάμψει από μία δεκαετή οικονομική κρίση με σκληρές πολιτικές λιτότητας, την οποία διαδέχτηκε η υγειονομική κρίση του Covid-19, ο τομέας της απασχόλησης όχι μόνο συρρικνώνεται αλλά παράλληλα εξελίσσεται και  ταχύτατα. Η παρατεταμένη κρίση, καθώς και ο αντίκτυπος της 4ης βιομηχανικής επανάστασης τόσο στο δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα, έχουν αυξήσει τους δείκτες της ανεργίας, ενώ έχουν συμβάλει στην επιδείνωση των εργασιακών συνθηκών. Την ίδια στιγμή θέτουν τους απασχολούμενους, που βρίσκονται σε καθεστώς αδήλωτης εργασίας και τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες σε συνθήκες εξαιρετικής αβεβαιότητας. Σε γενικές γραμμές τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα έχουν συρρικνωθεί, κάτι που φαίνεται ξεκάθαρα και από τη διαρκώς μειούμενη επίδραση των συνδικάτων καθώς και από την απαξίωση του κοινωνικού διαλόγου. Κατ’ επέκταση το κοινωνικό χάσμα ανάμεσα σε αυτούς που ωφελούνται από την παγκοσμιοποίηση και την ψηφιοποίηση και αυτούς που μένουν πίσω ή χάνουν τη δουλειά τους έχει διευρυνθεί.

Παρ’ όλα αυτά, μέσω της έγκαιρης θεσμοθέτησης κανόνων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και τις κατάλληλες και επαρκείς πολιτικές, η εξέλιξη της τεχνολογίας θα μπορούσε να αξιοποιηθεί έτσι ώστε να συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, να αμβλύνει τις ανισότητες και να βελτιώσει το ισοζύγιο μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, το Re-Public σε συνεργασία με το γραφείο του Friedrich-Ebert-Stiftung στην Αθήνα ξεκινάμε μια κοινή προσπάθεια για «Το Μέλλον της Εργασίας» με στόχο να προσεγγίσουμε το πρόβλημα με έναν καινοτόμο τρόπο. Σχεδιάζουμε να περιγράψουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος της εργασίας στην Ελλάδα με μία ολιστική προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο οικονομικούς αλλά και κοινωνικούς παράγοντες στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να το πετύχουμε αυτό, θα αξιοποιήσουμε τις γνώσεις και προτάσεις ενός ευρέως φάσματος εμπειρογνωμόνων σχετικά με το πώς μπορούμε να εξετάσουμε αλλά και να διαχειριστούμε την 4η βιομηχανική επανάσταση: Αυτή τη στιγμή ο δημόσιος διάλογος επικεντρώνεται στην οπτική της αυτοματοποίησης, της ρομποτοποίησης και στην οικονομία της πλατφόρμας (gig economy). Εμείς υποστηρίζουμε ότι οι προκλήσεις της ψηφιοποίησης θα πρέπει να ιδωθούν υπό το πρίσμα των πολιτών, των εργαζομένων και των καταναλωτών. Το σοσιαλδημοκρατικό μας όραμα για την ψηφιοποίηση περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση ως καταλύτη για αξιοπρεπή εργασία, μία πιο δίκαιη κοινωνία και καλύτερη ισορροπία μεταξύ ζωής και εργασίας.