12 Δεκεμβρίου, 2023

Διεθνής συνεργασία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ): Ανάγκες, προκλήσεις και δυνατότητες για πράσινη μετάβαση – Το παράδειγμα των έργων ελληνογερμανικής συνεργασίας στην ΕΕΚ

[…]
21 Νοεμβρίου, 2023

Μείωση χρόνου εργασίας: πόσο υψηλή προτεραιότητα αποτελεί σε περιόδους κρίσης του κόστους ζωής;

[…]
15 Νοεμβρίου, 2023

Νέα δεξαμενή ταλέντων της ΕΕ για την αντιστοίχιση εργοδοτών στην ΕΕ με ειδικευμένους εργαζόμενους τρίτων χωρών

[…]
10 Νοεμβρίου, 2023

Τι σημαίνει πραγματικά «μισθός διαβίωσης»;

[…]
23 Οκτωβρίου, 2023

ETUI Massive Open Online Course: «Απόκτηση δεξιοτήτων για εργασιακή και περιβαλλοντική δικαιοσύνη»

[…]
17 Οκτωβρίου, 2023

FEPS: Μια Προοδευτική Πολιτική Εργασίας για την Εποχή της Μη Ειρήνης

[…]
25 Σεπτεμβρίου, 2023

Συγκερασμός Φυσικής και Τεχνητής Νοημοσύνης: Ο Αντίκτυπος στη Ροή Εργασίας της Μετάφρασης

[…]
3 Ιουλίου, 2023

Τεχνητή νοημοσύνη στον χώρο εργασίας: Ανάγκη συλλογικών διαπραγματεύσεων για τη διασφάλιση της συμμετοχής των εργαζομένων

[…]
29 Μαΐου, 2023

Προβλέψεις ζήτησης και προσφοράς εργατικού δυναμικού στην κυπριακή οικονομία 2022-2032

[…]
25 Μαΐου, 2023

Κίνδυνοι για την Υγεία των Δημοσιογράφων

[…]
19 Μαΐου, 2023

Μια Δημοκρατία που βασίζεται στη ζωή και όχι στην εργασία

[…]
27 Απριλίου, 2023

Νεοφυείς Επιχειρήσεις και Τεχνητή Νοημοσύνη. Έχετε αρχίσει να εκπαιδεύεστε για να παραμείνετε στο παιχνίδι;

[…]