17 Οκτωβρίου, 2023

FEPS: Μια Προοδευτική Πολιτική Εργασίας για την Εποχή της Μη Ειρήνης

[…]
27 Σεπτεμβρίου, 2023

Ετήσια Έκθεση 2023 ΙΝΕ ΓΣΕΕ για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση

[…]
26 Απριλίου, 2023

Το Πράσινο και Ψηφιακό Μέλλον της Εργασίας στην Ελλάδα Προς το 2050

[…]
17 Οκτωβρίου, 2022

Η Καινοτομία των Συνεταιρισμών Πλατφόρμας

[…]
10 Οκτωβρίου, 2022

Μελέτη Αλγοριθμικής Διαχείρισης (ΑΔ) καλεί τα Συνδικάτα να αυξήσουν την ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με τη χρήση και τους κινδύνους των εργαλείων AΔ

[…]
24 Απριλίου, 2021

Η τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομπότ θα αυτοματοποιήσουν ή θα ενδυναμώσουν τις θέσεις εργασίας;

[…]
23 Απριλίου, 2021

Νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του νέου εργασιακού τοπίου: η περίπτωση της Ισπανίας

17 Δεκεμβρίου, 2020
Digital Inclusion and Human Capital in Greece

Ψηφιακή ένταξη και ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα

[…]