13 Μαρτίου, 2023

Το Μέλλον της Εργασίας για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές

[…]
7 Νοεμβρίου, 2022

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό

[…]
4 Αυγούστου, 2022

Προτάσεις πολιτικής για την εργασία στην οικονομία της πλατφόρμας

[…]
16 Σεπτεμβρίου, 2021

Τι είναι εργασία;

[…]
30 Ιουλίου, 2021

Προκλήσεις από το μέλλον της εργασίας

30 Ιουλίου, 2021

Ενδυνάμωση του κοινωνικού διαλόγου

19 Απριλίου, 2021

«Κυκλική Οικονομία: Πράσινες δουλειές για την δίκαιη μετάβαση», Αλέξανδρος Καρύδης-Καρανδρέας για το The Future of work

[…]
15 Απριλίου, 2021

Convivencia: νέος τρόπος συνύπαρξης στη εργασία

[…]
2 Απριλίου, 2021

Οι προκλήσεις του μέλλοντος της εργασίας

[…]
21 Ιανουαρίου, 2021

Διπλός αποκλεισμός ευάλωτων κοινωνικά ομάδων

[…]